USŁUGI


INWENTARYZACJE

Mamy doświadczenie w inwentaryzacji obiektów współczesnych, zabytkowych, oraz w inwentaryzacji historycznego detalu architektonicznego. Inwentaryzowaliśmy obiekty o wysokim stopniu skomplikowania oraz obiekty wielkopowierzchniowe. Opracowujemy inwentaryzację pomiarowo-rysunkową i dokumentację fotograficzną dla obiektów sakralnych, jak również obiektów mieszkalnych i usługowych.


REMONTY

Wykonujemy remonty o różnym stopniu trudności. Często dotyczą one obiektów zabytkowych - pracujemy przy ich elewacjach oraz we wnętrzach.


REKONSTRUKCJE

Nasza firma wykonała szereg rekonstrukcji historycznych całych obiektów jak również niezachowanych ich części. Opracowania wykonujemy na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych oraz badań archiwalnych. Braliśmy udział w opracowaniu średniowiecznej rekonstrukcji miasta Krakowa.


OSUSZANIE

Nasi specjaliści doradzą oraz przeprowadzą prace z zakresu oszuszania fundamentów.