Kościół i Klasztor przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie

PROJEKT ORAZ WYKONAWSTWO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ŚCIAN METODĄ INIEKCJI W KOŚCIELE I KLASZTORZE POBERNARDYŃSKIM W LUBLINIE.

Projekt: 2018
Inwestor: Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
Powierzchnia inwestycji: 2680,25 m2
Wartość inwestycji: 701 300,00 zł
Ochrona konserwatorska: obiekt wpisany do rejestru zabytków

Projekt zakładał wykonanie izolacji przeciwwilgociowych murowanych ścian kościoła oraz dawnego klasztoru pobernardyńskiego przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie.

Przed przystąpieniem do prac projektowych, na podstawie ponad 100 próbek pobranych zarówno w kościele, jak i w klasztorze, określiliśmy poziom zawilgocenia murów.

Ze względu na wielofazową strukturę obiektu oraz znaczny obmiar prac koniecznych do wykonania, inwestycję podzielono na etapy, umożliwiające realizację zadania stopniowo, w ramach postępu badań architektonicznych i możliwości finansowania.

Inwestycja została w pełni zrealizowana.