Dawna wozownia garnizonowa w Kołobrzegu

DAWNA WOZOWNIA GARNIZONOWA W KOŁOBRZEGU

Projekt: 2019
Inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg

Celem zadania było wykonanie szeregu ekspertyz i opracowań dotyczących dawnej wozowni artyleryjskiej znajdującej się przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu:

- inwentaryzacji rysunkowej obiektu,

- analizy archiwalno-historycznej, w której na podstawie archiwaliów nakreślono historię obiektu od czasu powstania do dnia dzisiejszego. W opracowaniu uwzględniono również analizę wartości zabytkowych obiektu, zarówno w kontekście urbanistycznym miasta Kołobrzegu, jak i na tle innych tego typu budowli z terenu dawnego państwa pruskiego,

- badań architektonicznych,

- a także określenia stanu zachowania wozowni, m.in. poprzez wykonanie ekspertyzy mykologicznej oraz badania zawilgocenia tynków wewnątrz obiektu.

W końcowym opracowaniu zawarto wnioski i wytyczne dotyczące dalszego postępowania z budynkiem, zarówno pod kątem przyszłych prac renowacyjnych i remontowych, jak i możliwości adaptacyjnych obiektu.

Budynek dawnej wozowni artyleryjskiej jest częścią historycznego kompleksu Czerwonych Koszar, powstałego na przełomie XIX i XX wieku.


Posted in .