Front Page

GRUPA WĘCŁAWOWICZ

Pasja, kreatywność, wiedza, doświadczenie i zamiłowanie do historii sztuki to hasła, które definiują naszą pracę.

Firma Grupa Węcławowicz powstała w 2009 roku w Krakowie. Nasza praca skupia się na szeroko pojętej działalności architektonicznej i konserwatorskiej. Opracowujemy projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze, koncepcje architektoniczne związane z remontem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania wszelkich obiektów, a przede wszystkim tych zabytkowych.

Przeprowadzamy specjalistyczne badania, które są pomocne w podejmowaniu decyzji w procesie adaptacji obiektów i zespołów zabytkowych. Wykonujemy badania architektoniczne, opinie i ekspertyzy mykologiczne, a także programy prac konserwatorskich.

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Sporządzamy projekty architektoniczno- budowlane, wykonawcze, koncepcje architektoniczne związane z remontem, przebudową i zmianą sposobu użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów budowlanych.

PROJEKTY WNĘTRZ

Przygotujemy dla Państwa projekt wybranego wnętrza. Specjalizujemy się w projektach wnętrz zabytkowych. Dokładamy wszelkich starań, aby projekt spełniał oczekiwania klienta, jednocześnie mając na uwadze zalecenia konserwatorskie dla danego obiektu. Historyczne wnętrza zachowają swoją szczególną wartość i zyskają „nowe życie” dzięki współpracy naszych wykwalifikowanych architektów z historykami sztuki.

INWENTARYZACJE

Inwentaryzujemy wiele obiektów, przede wszystkim są to obiekty zabytkowe. Specjalizujemy się w obiektach charakteryzujących się skomplikowanym układem przestrzennym oraz bogatym detalem architektonicznym i ornamentyką. Opracowujemy inwentaryzację pomiarowo- rysunkową i dokumentację fotograficzną dla obiektów sakralnych, jak również obiektów mieszkalnych i usługowych.

REKONSTRUKCJE

Nasza firma wykonała szereg rekonstrukcji historycznych całych obiektów, jak również ich niezachowanych części. Opracowania wykonujemy na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych oraz badań archiwalnych. Braliśmy udział w opracowaniu średniowiecznej rekonstrukcji miasta Krakowa.

EKSPERTYZY

Specjalizujemy się w trudnych i wymagających zadaniach, opracowując ekspertyzy oraz opinie w różnych dziedzinach i branżach. Jako jedna z niewielu firm architektonicznych wykonujemy badania architektoniczne, opinie i ekspertyzy mykologiczne, opiniujemy odkryte detale architektoniczne. Sporządzamy ekspertyzy konstrukcyjne budynków zagrożonych zawaleniem lub dotkniętych pożarem.

REMONTY

Specyfika działalności, którą podejmujemy nie jednokrotnie zmusza nas do pracy na pograniczu konserwacji i architektury.