EKSPERTYZY


Ekspertyzy

Specjalizujemy się w trudnych i wymagających zadaniach, opracowując ekspertyzy i opinie w różnych dziedzinach i branżach. Jako jedna z niewielu firm wykonujemy badania architektoniczne wszelkich obiektów zabytkowych. Mamy doświadczenie w badaniu tysiącletnich murów romańskich. Pracowaliśmy m.in. w Katedrze wawelskiej, wieży ratuszowej w Krakowie podziemiach rynku w Krakowie. Specjalizujemy się w budowlach gotyckich. Sprawujemy nadzory badawcze nad pracami budowlanymi. Na podstawie badań archeologicznych, czy archiwalnych wykonaliśmy szereg rekonstrukcji historycznych całych obiektów lub ich niezachowanych części.

Wykonujemy:

ekspertyzy budowlane
opinie techniczne
opinie sądowe i przedsądowe (budownictwo oraz bhp i wypadki w budownictwie)
postępowania podatkowe,
interpretacje i kwalifikacje prawne
okresowe przeglądy budynków

Ekspertyzy budowlane obejmują:

Ocenę jakości wykonanych robót
Określenie kosztów usunięcia wad
Podział fizyczny budynków
Wyodrębnienia samodzielnych lokali
Rozliczanie robót budowlanych
Doradztwo techniczne
Kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, ofertowe
Weryfikację kosztorysów

Każda opracowana przez nas ekspertyza to:

 podstawa opracowania
 przedmiot i zakres opracowania
 opis budynku
 wnioski, stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem lub konstrukcją budowlaną
 zalecenia

Pracowaliśmy w :
Katedrze Wawelskiej, Bazylice św Piotra w Okowach w Rzymie, Ratuszu Krakowskim, Kościele św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim, Kościele św Trójcy w Opolu, Bazylice Bożego Ciała w Krakowie, Opactwie Cysterskim w Mogile, Opactwie Cysterskim w Wąchocku, Kościele św. Michała w Sanoku, Kościele Ewangelickim w Golasowicach, Grodzie Piastowskim w Gieczu, oraz w wielu zabytkowych kamienicach w Krakowie i innych miastach

ekspertyza