Kościół pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie

PROJEKT REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA W LUBLINIE

Projekt: 2019
Inwestor: Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
Powierzchnia elewacji: 967,8 m2
Wartość inwestycji: 1 808 000,00 zł
Ochrona konserwatorska: obiekt wpisany do rejestru zabytków

Projekt budowlany oraz program prac konserwatorskich remontu elewacji kościoła zakładają przeprowadzenie kompleksowych prac w obrębie tynków oraz detalu architektonicznego – oczyszczania, wymiany uszkodzonych fragmentów, oraz uzupełnienia ubytków, a także prac związanych z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Ze względu na znaczną powierzchnię ścian elewacyjnych kościoła, a także możliwości finansowania inwestycji, zaproponowano przeprowadzenie remontu dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje remont elewacji zachodniej, elewacji południowej (ściany nawy bocznej oraz głównej), a także wieży. W zakresie drugiego etapu znajdują się natomiast ściany elewacji północnej (ściany nawy bocznej oraz głównej), ściany kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, a także północny oraz wschodni fragment ścian prezbiterium.

Początki kościoła i założenia klasztornego znajdującego się przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie sięgają wieku XV, kiedy to do Lublina przybyli pierwsi Bernardyni. Bryłę oraz wnętrze kościoła, w formie która w większości zachowała się do dnia dzisiejszego, kościół zyskał na początku wieku XVII, kiedy to, po kolejnej przebudowie, został ponownie konsekrowany i otrzymał wezwanie Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Podczas przebudowy wnętrzu świątyni nadano renesansowy charakter. Prezbiterium zostało zamknięte półkoliście, a ściany zewnętrzne zwieńczono renesansowymi gzymsami. Przy prezbiterium w niedługim czasie wzniesiono wieżę.


Posted in .