O NAS


O FIRMIE

Pasja, kreatywność, wiedza, doświadczenie i zamiłowanie do historii sztuki to hasła, które definiują naszą pracę.

Firma Grupa Węcławowicz powstała w 2009 roku w Krakowie. Nasza praca skupia się na szeroko pojętej działalności architektonicznej i konserwatorskiej. Opracowujemy projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze, koncepcje architektoniczne związane z remontem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania wszelkich obiektów, a przede wszystkim tych zabytkowych.

Przeprowadzamy specjalistyczne badania, które są pomocne w podejmowaniu decyzji w procesie adaptacji obiektów i zespołów zabytkowych. Wykonujemy badania architektoniczne, opinie i ekspertyzy mykologiczne, a także programy prac konserwatorskich.


Zespół

Grupa Węcławowicz to zespół doświadczonych architektów posiadających uprawnienia budowlane, historyków sztuki, a także utalentowanych
absolwentów Wydziałów Architektury,  posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania w obiektach zabytkowych, na czele którego stoi architekt Jacek Węcławowicz - założyciel i właściciel firmy.

JACEK

WŁAŚCICIEL/ ARCHITEKT
Z wykształcenia architekt, rzeźbiarz. Specjalizuje się w projektach konserwatorsko-budowlanych, badaniach architektury zabytkowej. Może poszczycić się członkostwem w organizacjach takich jak: Stowarzyszenie Architektów RP, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów - Zespół Rzeczoznawców oraz Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Współpracuje również z Sądem Okręgowym, a także Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie.

KINGA

KIEROWNIK DZIAŁU HISTORII SZTUKI
Absolwentka kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz kierunku Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W firmie odpowiedzialna jest za koordynowanie działu historii sztuki. Poza pracą jej największe pasje to: kulinaria, rośliny i świnki morskie.

JOANNA

HISTORYK SZTUKI
Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Historia Sztuki. Po pracy odpoczywa przy dobrej książce lub filmie.

MAŁGORZATA

ARCHITEKT
Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka. Czas po pracy spędza aktywnie. Jej pasją są rolki, freeskate oraz sporty aerialowe.

KATARZYNA

ARCHITEKT
Ukończyła Politechnikę Wrocławską na wydziale Architektury ( I stopień ) oraz Politechnikę Krakowską na tym samym wydziale (studia II stopnia). Interesuje się kulinariami, turystyką górską oraz jazdą na rolkach.

PRZEMYSŁAW

ARCHITEKT
Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na wydziale Architektury i Urbanistyki. Interesuje się historią świata, astronautyką i motoryzacją.

BARBARA

ADMINISTRACJA BIURA
Ukończyła studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie Pedagogiki czasu wolnego. W firmie odpowiedzialna za organizację biura oraz wsparcie zespołu w bieżących zadaniach. Oprócz tego piecze najlepsze bezy.

KLAUDIA

STAŻYSTKA
Studentka studiów drugiego stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jej zainteresowania to kinematografia, narciarstwo oraz kulinaria.